Search words under length of 3 characters are not processed.
128 results:
91. Raportti alue-eroista: Satakunnasta yksikään kunta ei yllä hyvinvoinnin parhaimmistoon (Yle)  
Suurin osa maakunnan kunnista kuuluu hyvinvoinniltaan maan keskiarvon tasolle, kertoo Kalevi Sorsa -säätiön raportti.  
92. Pauli Rautiainen: Hyvinvointivaltion tarinassa irrottauduttava 70-luvun mielenmaisemasta – merkitsee myös kuntien ja kuntalaisuuden ajattelua uusiksi (Kuntalehti)  
Tuore raportti kuntien hyvinvoinnin edellytyksisstä kehottaa avaamaan laajan keskustelun hyvinvointivaltion tavoitteista, kääntämään katseen rakenteista ihmiseen ja hyväksymään kuntien erilaistumisen  
93. Raportti piirtää kuvan "neljästä Suomesta" kuntien hyvinvoinnin edellytysten mukaan (Kuntalehti)  
Niin kansallisen kuin EU-tason talous- ja sosiaalipolitiikka kaipaavat perusteellista uudistusta, jotta alueiden hyvinvoinnin eriytymistä voitaisiin hillitä, korostaa sosialidemokraattinen…  
94. Suomi jaetaan neljään ryhmään tuoreessa raportissa (Ilta-Sanomat)  
Raportin mukaan pääkaupunkiseutu kuuluu paremmin voiviin alueisiin, mutta myös tuloerot ovat suuret ja elinkustannusten nousu vaikuttaa erityisesti pienituloisiin kotitalouksiin.  
Bild: Yevhen/Adobe Stock | Bergsee, blau
95.
01.04.2021 | Economy and Labour | Publication, News
Recovery Strategies in Europe
 
A series of reports from several European countries analyse their respective national recovery plans and assess them in view of meeting the complex challenges.  
96. Anna Körnung: Fackligt arbete minskade smittspridningen (KA)  
Äldreboenden med mer personal och bra skyddsutrustning har haft mindre smittspridning. Självklarheter, visst, men också en påminnelse om att det lönar sig att göra rätt, skriver Anna Körnung.  
97. Denmark's social democrats seized the ‘corona moment’ (IPS)  
The party has weathered the Covid-19 crisis remarkably well. Now, their biggest challenge is to reconcile its climate goals with welfare investments  
98.
19.03.2021 | Economy and Labour | Press
Våra ekonomier står inför en social, ekonomisk och ekologisk strukturomvandling av sällan skådat slag (HBL)
 
Vi i de nordiska och tyska fackföreningsrörelserna stöder såväl Parisavtalet som våra regeringars ambitioner att minska andelen växthusgaser i atmosfären. Det är avgörande för vår framtid.  
99. "Rättvis omställning kräver fackets medverkan" (Arbetet)  
Rättvis omställning innebär att arbetsmarknadens parter måste ha en tydlig roll när klimatpolitiken utvecklas, eftersom den får konsekvenser för arbetsmarknaderna. Vi kräver ett helhetsperspektiv,…  
100. Facket räddar liv i pandemin (Dagens Arena)  
När facket krävt bättre skyddsutrustning, färre timanställningar och visselblåst om missförhållanden har de räddat liv i äldreomsorgen. Coronakrisen visar hur viktig för hälsan denna motkraft är.  
Search results 91 until 100 of 128