19.03.2021

Våra ekonomier står inför en social, ekonomisk och ekologisk strukturomvandling av sällan skådat slag (HBL)

Vi i de nordiska och tyska fackföreningsrörelserna stöder såväl Parisavtalet som våra regeringars ambitioner att minska andelen växthusgaser i atmosfären. Det är avgörande för vår framtid.

Contact

FES Nordic Countries

Postal Address
Box 3107
103 62 Stockholm
Sweden

Office Address
Västmannagatan 4
111 24 Stockholm
Sweden

Contacts to our team!

Follow us on Social Media

back to top