19.03.2021

Våra ekonomier står inför en social, ekonomisk och ekologisk strukturomvandling av sällan skådat slag (HBL)

Vi i de nordiska och tyska fackföreningsrörelserna stöder såväl Parisavtalet som våra regeringars ambitioner att minska andelen växthusgaser i atmosfären. Det är avgörande för vår framtid.

Contact

FES Nordic Countries

Postal Address
Box 3107
103 62 Stockholm
Sweden

Office Address
Barnhusgatan 10
111 23 Stockholm
Sweden

Contacts to our team!

Follow us on Social Media

back to top